Addiktológiai szolgáltatások

  • Addiktológiai témájú tanácsadás (1-3 alkalom)

A szerhasználati probléma körvonalazására, vagy a megfelelő segítségnyújtási forma kiválasztására már 1-3 alkalom is elegendőnek bizonyulhat. A beszélgetés segíthet a helyzet reális értékelésében, a változáshoz szükséges lépések számbavételében, célok megfogalmazásában, a segítségnyújtás lehetőségeinek áttekintésében.

  • Addiktológiai állapotfelmérés (1 alkalom)

Az állapotfelmérés során képet kapunk a függőségről és a hozzá kapcsolódó problémák mértékéről, ami alapján lehetőség nyílik egy kezelési terv kidolgozására.

Meghatározzuk a fennálló nehézségeket, valamint azon erőforrásokat, amelyekre a változás során támaszkodni lehet. Az állapotfelmérés több életterület feltérképezését foglalja magába (alkohol/drog használat jellemzői; egészségi állapot; munka, tanulás; család és társas kapcsolatok; pszichés státusz; jogi problémák; egyéni jellemzők, erősségek, gyengeségek stb.).

A felmérés eredménye alapján konkrét célok, kezelési tervek kidolgozására van lehetőség az érintett aktív részvételével, amely meghatározza a konzultációk rendszerességét és időtartamát.

Szükség esetén segítséget nyújtok a megfelelő ellátás (méregtelenítés, kórházi, vagy rehabilitációs intézeti kezelés, pszichoterápia) megszervezésében.

  • Addiktológiai konzultáció (több alkalmas folyamat)

Egy segítséget kérő és egy segítő közötti aktív kapcsolat, amely során, közösen dolgoznak egy probléma megoldásán, az egyéni problémamegoldó képesség (coping) fejlesztésén és használatán. Egy védett, támogató közegben zajló beszélgetés sorozat ez, amelyek alkalmával támogatást nyújtok a segítséget kérőnek. A szerhasználati probléma kezelésekor az egyéni és környezeti erőforrások használatát ösztönzöm, arra törekszem, hogy magában a kliensben és környezetében is változások induljanak meg, úgy hogy ezeknek a változásoknak lényeges tényezője a kliens, és a kliens aktivitása, a folyamat segítője pedig én vagyok, mint segítő szakember. A konzultáció kiindulási pontja az addiktológiai probléma, mivel azonban rendszerszemléletű megközelítésben dolgozom, az állapotfelmérés során feltárt más életterületekkel is foglalkozom kompetenciahatáraimon belül.

A cél mindenkinél más, szerhasználat csökkentése, kontrollálása vagy éppen a teljes józanság elérése. A konzultáció folyamán alapvető cél a bio-pszicho-szociális területekre kiterjedő jóllét megteremtése, vagyis a jelenlegi szinthez képest az életminőség javítása, a felépülés elősegítése, egy produktív életforma elérése, amely nélkülözi az önkárosító megoldások alkalmazását, így pl. a szerhasználatot.

Konzultáció során érintett témák:

 • objektív visszajelzés saját szerhasználat kapcsán
 • a függőség természetének-, lefolyásának megismertetése, mire lehet számíthat tartós használat esetén
 • önjellemzés (erősségek, gyengeségek)
 • családi és táras kapcsolatok
 • kommunikációs technikák pl: negatív érzések kifejezése
 • konfliktuskezelés és stresszkezelés
 • magas kockázatú helyzetek felismerése, elkerülése
 • nemet mondás képessége
 • visszaesés megelőzése
 • jövőkép
  • Hozzátartozói konzultáció (1 vagy több alkalom)

A szenvedélybetegséget és annak káros következményeit legkorábban a hozzátartozók érzékelik, és ismerik fel. Ők azok, akik más-más módon, de ugyanúgy elszenvedik a problémás szerhasználat negatív hatásait. Sok esetben ők azok, akik előbb keresnek segítséget, mint az érintett, akiben még nem érett meg a változtatás iránti vágy. Fontos megérteni, hogy a függő egy családi rendszer része, ezért a hozzátartozók is tehetnek lépéseket a változás megindítása érdekében. Egy függővel való együttélés jelentősen felemészti a családtagok energiáit, és sok tekintetben megnehezíti, akadályozza a normál életvitel folytatását. Ezért nem csak a függőknek, de a hozzátartozóknak is épp úgy szüksége van támogatásra, segítőbeszélgetésre.

Hozzátartozók számára az alábbiakban tudok segítséget nyújtani:

  • a probléma valós értékelésében, felmérésében
  • a szenvedélybetegséggel, szerekkel kapcsolatos tudásuk bővítésében
  • információt adok a függőség természetéről, folyamatáról és a felépülés menetéről, a felépülést segítő kezelési lehetőségekről
  • lehetőséget biztosítok a szerhasználati probléma kapcsán felgyűlt feszültségek, rossz érzések védett környezetben történő kibeszélésére, csökkentésére, amely a hozzátartozó pszichés egyensúlyának a visszanyerését vagy megtartását támogatja

A hozzátartozói konzultáció egy több alkalmas folyamat, amelyben a személy pszichés támogatása mellett közösen dolgozunk a probléma megoldására. Felmérjük a szenvedély mértékét, a hozzátartozó eszköztárát és erőforrásait, majd ennek alapján tervet készítünk arra, hogy milyen módon tudná leginkább a szerhasználót segíteni a változás megindulásában.

Keressen bizalommal, ha az alábbi érzések, gondolatok foglalkoztatják:

 • erős, de bizonyosságon nem alapuló gyanúja van a szerhasználatra, és ezzel kapcsolatos aggodalmait, kérdéseit szeretné megbeszélni
 • aggódik gyermeke vagy hozzátartozója szerhasználata és annak mértéke miatt (egyre gyakrabban és egyre többet használ)
 • az érintett személy hallani sem akar segítségkérésről
 • tehetetlennek érzi magát a probléma megoldásában
 • szeretne segíteni a hozzátartozójának, aki már önmaga is beismerte, hogy problémája van a szerhasználattal
 • szorong, feszül, bűntudata van, vagy esetleg szégyelli hozzátartozója problémáját, emiatt nem tudja kivel megbeszélni
 • Vagy pusztán csak azt érzi, nem tudja tovább egyedül „cipelni” a függőség okozta lelki terheket
  • Drogprevenciós foglalkozás kiscsoportos formában

Időtartama, szakmai tartalma, alkalmazott módszerek kiválasztása előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra. Elsősorban pragmatikus, gyakorlati tapasztalatokon és realitáson nyugvó, nem elrettentő szemléletű foglalkozásokat tartok.

  • Függőség és drog témájú előadás vagy tréning tartása pedagógusok, szülők és segítő területen dolgozó szakemberek számára

Időtartama és szakmai tartalma előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra

  • Autogén tréning relaxációs technika általános segítőbeszélgetéssel (15 alkalom)

Az autogén tréning egy relaxációs eljárás főként J.H. Schultz (1930-as évek) nevéhez kötődik. Ez az egyik orvosi szempontból legjobban megalapozott és a legtöbbet kutatott relaxációs módszer, amely erősíti a test öngyógyító folyamatait. Az autogén tréning saját erőnkből merít, saját aktivitásunkat használja fel.

Az autogén tréning lényege, hogy a rendszeresen, tréningszerűen végzett gyakorlatokkal – belső koncentrációval és önmagunkra irányuló passzív figyelemmel – létrehozzuk a pszichés és testi-lelki ellazultságot. Ebben az alvás határán lévő relaxált állapotban elménk befolyásolni képes testünk önszabályozó rendszerét, amely a keringést, szívritmust és légzést is kontrollálja. Az autogén tréning eljárás lehetővé teszi a stressz csillapítását oly módon, hogy idegrendszerünket megtanítjuk ellazítani.

Az autogén tréning jelentősen hozzájárul életminőségünk és közérzetünk javulásához, kellő felkészültséget ad, pszichés energiát szabadít fel a stresszek, konfliktusok megfelelő megoldásához, feldolgozásához. A módszer rendszeres gyakorlásának eredményeképpen rövidebb idő alatt mélyebben és nyugodtabban pihenünk, nő a fizikai tűrőképességünk, a pszichés feszültségtűrésünk, fokozódik a teljesítmény, fejlődik az önismeretünk. Az autogén tréning elsajátításához kb. 15 alkalom szükséges. Ez idő alatt otthon is, naponta többször kell végezni a gyakorlatokat, mely pszichoszomatikus betegségek tüneteinek enyhüléséhez vezet. A tanulási szakaszt követően a módszer mindennapos gyakorlásával, kb. 2-3 hónap elteltével várható gyógyulás és a tünetek megszűnése, a testi-lelki egyensúly megteremtése. Világszerte folynak kutatások pszichoszomatikus betegségek (pl. magas vérnyomás, fejfájás, emésztőrendszeri panaszok stb.) esetében alkalmazott jótékony hatására vonatkozóan.

A testi vagy pszichés tünetek eredményes öngyógyítása érdekében a módszer alkalmazása mellett azonban szükséges életvitelünk átgondolása és esetleges újratervezése.

(Figyelmeztetés! Autogén tréning tanulás nem javasolt; skizofrénia, súlyos depresszió, kényszerbetegségek, hipochondria, pszichotikus állapot fennállása és egyes súlyos szomatikus betegségek esetén)

  • Addiktológiai konzultáció autogén tréning tanításával összevontan, stresszes és feszültségekkel teli életmód miatti túlzott szerhasználat esetén (15 alkalom)